Kondens på fönster

Kondens på fönster kan uppkomma invändigt, mellan glasen och utvändigt. Det finns flera orsaker till kondens men grundorsaken är hög luftfuktighet som fälls ut på en kall yta.

Invändig kondens

Gamla fönster får ibland, främst under den kalla årstiden, kondens på det inre glaset. Detta beror på att fönstret isolerar dåligt och att det inre glaset är mycket kallare än luften i rummet. När varm och fuktig inneluft träffar kallt glas uppkommer kondensutfällning. Andra orsaker till invändig kondens kan vara dålig ventilation, hög luftfuktighet eller till exempel gardiner som hindrar luftcirkulationen intill fönstret. Fönster är konstruerade för att klara regn och fukt på utsidan men inte för att motstå långvarig kontakt med fukt på insidan. Om invändig kondens förekommer under lång tid, kan fönstret ta skada.

Kondens mellan glasen

För att kondens på insida ytterbåge ska kunna  uppstå på ett fönster med 2+1 konstruktion, måste varm luft från rummet komma förbi innerbåge och  kondensera på insidan av det yttre glaset.

Energifönster är mycket känsliga för detta eftersom ytterglaset är väldigt kallt.

Om ventilationen är rätt inställd skall det vara ett visst undertryck i rummet, och då skall ej varm luft kunna "tryckas" ut. Översta våningen kan vara extra känslig för detta eftersom värmen stiger i huset och kan ge en obalans i trycket på de övre planen.

För fönstren gäller att dom är rätt monterade så att inga glipor finns mellan båge och karm, och att alla stängningspunkter i spanjoletten fungerar som dom ska. En persienngenomföring släpper igenom lite varmluft om det är ett övertryck.

Se till att utvändiga ventilationsöppningar på karmbottenstycket ej täcks av snö eller smuts, viket kan förhindra luftcirkulationen mellan ytter och innerbågen som alltid skall finnas på en 2+1 konstruktion.

När mellanglaskondens uppstår i isolerrutor, beror detta på att fukt trängt in genom förseglingen. När punkterade rutor skall bytas ut, bör de ersättas med mer energieffektiva isolerrutor.

Utvändig kondens

Energieffektiva fönster hindrar rumsvärmen från att stråla ut vilket gör att det yttre glaset blir mycket kallare än i fönster med sämre isoleringsförmåga. När det är kallt och stjärnklart, förlorar det yttre glaset värme genom utstrålning mot natthimlen. Temperaturen på det yttre glasets yta sjunker under lufttemperatur och under luftens daggpunkt. Om luftfuktigheten samtidigt är hög, sker kondensutfällning mot den kalla rutan. Om glasets yttemperatur sjunker under noll grader kan iskristaller bildas på rutan vilket kan inträffa under höst och vår när det är mycket fuktigt ute och natthimlen är stjärnklar.

Utvändig kondens är inget skadligt utan endast ett bevis på fönstrets goda isoleringsförmåga. Den försvinner frampå morgontimmarna när det ljusnar och solen åter börjar värma.

Sveriges Provnings- och forskningsinstitut har gjort en undersökning av utvändig kondens på energieffektiva fönster. Resultaten visar att fenomenet oftast uppkommer under höstmånaderna augusti, september och oktober men kan också förekomma några enstaka timmar under våren. Kondensen uppstår främst under dygnets första timmar och minskar snabbt efter cirka klockan 06.00. Studien är baserad på klimatdata för Stockholm.