Skillnader mellan olika fönster

Värmeförluster genom fönster 

Värmeförlusterna från det varma rummet till utsidan sker genom att värmen alltid strålar ut genom husets skal, dvs. golv, väggar och tak. Andra värmeförluster sker genom ventilationen och genom otätheter i husets skal.

Värmeförlusterna genom fönster sker dels när rumsvärmen strålar genom glas, karm och båge (strålningsförluster), genom luftrörelser mellan glasen (konvektionsförluster), genom ledning (ledningsförluster från beslag och distansprofiler) samt genom otätheter mellan skarvade delar, karm och båge eller dåliga tätningslister (läckage).

Dessa förluster syns inte såvida man inte använder sig av en värmekamera – se bild.

Alla fönster som säljs inom EU måste vara CE märkta. Fönster skall uppfylla flera krav som finns angivna i produktstandarden för fönster SS-EN 14351. För att erhålla CE märkning behöver inte fönstret ha uppfyllt de högsta klasserna eller ha testats för samtliga krav.

Inom varje område finns flera klasser och klarar man den med lägst ställda krav, får man också CE märkning. Exempelvis kan ett CE märkt fönster läcka 50 m3 (kubikmeter) luft per timma, per m2 fönsterarea. För att erhålla energimärkning får fönstren läcka högst 1 m3 i energiklass A, det vill säga 50 gånger mindre.

Energimärkningens krav när det gäller lufttäthet är mycket högt ställda vilket säkrar ett energieffektivt fönster som både är lufttätt och fukttätt. En bättre ljudisolering är ett plus eftersom där luft kommer in, kommer buller in.

Satsar man sitt kapital på nya energieffektiva fönster får man en garanterad avkastning som är betydligt högre än den bästa bankräntan. Dessutom gör man en stor och viktig miljöinsats eftersom varje sparad kilowattimme minskar koldioxidutsläppen med upp till ett kilo.

Bättre komfort

Ett fönster med lågt U-värde är varmare på insidan även när det är flera minusgrader ute. Man kan sitta intill fönstret utan att känna "drag". När man känner drag, är detta oftast orsakat av att människan förlorar värme genom att stråla kroppsvärme mot en kall yta, t.ex. till fönsterrutor. Kalla golv beror oftast på kallras från fönstret. Med välisolerade fönster kan man sitta intill fönstret utan att frysa och hela rummet känns varmare.

Sänkt inomhustemperatur

Fönster som är varma på insidan orsakar inte kallras eller strålningsdrag och bidrar till att inomhustemperaturen känns behagligare. Därför går det att sänka inomhustemperaturen med en eller flera grader utan försämrad komfort. Varje grads temperatursänkning sparar ca 5 % av uppvärmningskostnaden.