Om EQ-fönster

Energimärkning av fönster har funnits som ett frivilligt system sedan 2006. Systemet initierades av Energimyndigheten. Energimärkningen förvaltas numera av intresseorganisationen EQ Fönster. För att säkra att energimärkningen är tillförlitlig och oberoende av fönsterbranschen, beviljas energimärkningen av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Syftet med energimärkning är att konsumenter på ett enkelt sätt skall jämföra vilka fönster som sparar mest energi. Sverige kan därigenom spara energi och minska koldioxidutsläppen och du som konsument sparar pengar och gör en insats för miljön.

Vilket fönster är bäst?

Ett lågt U-värde betyder inte alltid att fönstret är mest energisnålt. Det kanske är otätt och läcker värme den vägen. Energimärkningen av fönster tar hänsyn även till värmeförluster genom luftläckage. Om fönstret inte är absolut tätt, får det en sämre energiklass trots ett lågt U-värde. Under fliken FAKTA hittar du länken Skillnader mellan olika fönster som innehåller mer information om vad man bör tänka på när man väljer fönster.

Vem säljer energimärkta fönster?

De fönstertillverkare som har fått sina fönster energimärkta enligt EQ Fönsters kriterier och även är  medlemmar i EQ Fönster finns presenterade under fliken TILLVERKARE