Ansökan - Ackreditering

Energimärkningen skall vara baserad på fakta som har granskats av ett ackrediterat institut. Ackreditering söks hos certifieringsorgan ex. SWEDAC. Syftet med ackreditering är att säkerställa att certifiering, kontroll och provning görs med hög kvalitet och enligt gällande standarder.

Efter beviljad ackreditering, kontrollerar certifieringsorganet regelbundet att företaget eller organisationen i fråga är kompetent att utföra de uppgifter som de en gång ackrediterats för.

SWEDAC är idag enda ackrediteringsorgan som kan certifiera testinstitut för att ackreditera enligt kriterierna, www.SWEDAC.se.
I Sverige har SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut blivit ackrediterade för energimärkning av fönster, www.sp.se.

Information om hur man ansöker ackreditering finns hos certifieringsorganet ex. www.swedac.se. Följ nedanstående länk för ansökningsblanketter

http://www.swedac.se/sv/Box/Ansok/Ansokningsblanketter/