Ansökan - Energimärkning

Energimärkning beviljas de fönstertillverkare som uppfyller kraven i kriterierna publicerade i "EQ Fönster Energimärkning". Ansökan lämnas till ett ackrediterat certifieringsorgan. Vilka dessa är publiceras på det ackrediterade bolagets hemsida ex. SWEDAC:s hemsida så snart dessa ackrediterats att certifiera.

Kriterierna finns publicerade i nedanstående pdf dokument.

I Sverige har SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut blivit ackrediterade för energimärkning av fönster. www.sp.se