Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används.   Ok

Ansökan - Ackreditering

Energimärkningen ska vara baserad på fakta som har granskats av ett ackrediterat institut. Ackreditering söks hos certifieringsorgan ex. SWEDAC. Syftet med ackreditering är att säkerställa att certifiering, kontroll och provning görs med hög kvalitet och enligt gällande standarder.

Efter beviljad ackreditering, kontrollerar certifieringsorganet regelbundet att företaget eller organisationen i fråga är kompetent att utföra de uppgifter som de en gång ackrediterats för samt att energimärkta produkters egenskaper överensstämmer med vad som redovisas.

SWEDAC är idag det enda ackrediteringsorgan som kan certifiera testinstitut för att ackreditera enligt EQ-kriterierna, www.SWEDAC.se. I Sverige är det RISE Research Institutes of Sweden (en sammanslagning av Innventia, SP och Swedish ICT) som är ackrediterade för energimärkning av fönster.

Information om hur man ansöker ackreditering finns hos Swedac, www.swedac.se/tjanster/ackreditering/ansok-om-ackreditering/
Swedac kan ackreditera alla testlaboratorier som är EU godkända att bevilja energimärkning enligt EQ fönster.

De ackrediteringsorgan som vill ansöka om att kunna licensera testinstitut för energimärkning av fönster i Sverige enligt EQ kriterierna, ska ha ackrediterats för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli. Ansökan ställs till EQ Fönsters styrelse.

Godkända tillverkare