Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används.   Ok

EQ Fönster visar vägen mot bästa köp

EQ Fönster är ett samarbete mellan ledande tillverkare av energimärkta fönster. Tillsammans verkar vi för att sprida kunskap till konsumenter och beslutsfattare om fönsters påverkan på byggnaders energiförbrukning. Målsättningen är att bidra till energibesparingar och bättre miljö genom val av energimärkta fönster.

Målet är att spara energi

Energimärkta fönster är energisnåla och gynnar både miljön och ekonomi. Systemet med energimärkta fönster initierades av Energimyndigheten 2006 som ett projekt för att öka andelen energieffektiva fönster i bostäder. Idag drivs denna märkning av förening EQ Fönsters medlemmar, idag bestående av Svenska och europeiska fönstertillverkare.

Syftet med energimärkningen är att ge köparen av fönster tillförlitlig information och bra beslutsunderlag. EQ Fönster vill verkar för ökad fönsterkvalitet, större intresse för energieffektivisering och en bättre miljö.

Oberoende certifieringsorgan

Energimärkningens syfte är att göra det lätt att jämföra prestandan hos olika fönster. Ju fler energisnåla fönster som installeras i Sverige desto större energibesparing och minskning av koldioxidutsläppen. För att garantera att energimärkningen i sig är tillförlitlig och oberoende av branschintressen, beviljas energimärkning endast av certifieringsorgan ackrediterade av Swedac.

U-värdet säger inte allt

Energimärkningen ger en rättvis bild av ett fönsters energieffektivitet eftersom alla aspekter vägs in. Ett fönster kan ha ett lågt U-värde utan att vara mest energisnålt – om det t.ex. inte sluter absolut tätt. Här är det helheten som räknas. Under fliken TIPS & RÅD hittar du länken Skillnader mellan olika fönster som innehåller mer information om vad du bör tänka på när du väljer fönster.

Godkända tillverkare