EQ Fönster visar vägen mot bästa köp

EQ Fönster är ett samarbete mellan ledande tillverkare av energieffektiva fönster och dörrar. Tillsammans verkar vi för att sprida kunskap till konsumenter och beslutsfattare om fönsters påverkan på byggnaders energiförbrukning. Målsättningen är att bidra till energibesparingar och bättre miljö genom val av energieffektiva fönster.

Målet är att spara energi

Energieffektiva fönster gynnar både miljön och ekonomin. Initiativet till en certifieringsordning med energimärkta fönster togs av Energimyndigheten 2006 som ett projekt för att öka andelen energieffektiva fönster i bostäder. Driften har tagits över av föreningen EQ fönster och drivs inte längre som ett system för energimärkning av fönster utan som en informationsplattform för vikten av fönsters energieffektivitet.

Syftet med föreningen EQ Fönster är att ge köparen av fönster tillförlitlig information och bra beslutsunderlag. EQ Fönster vill verka för ökad fönsterkvalitet, större intresse för energieffektivisering och en bättre miljö.