Bidrag för energieffektivisering i småhus

Att byta fönster på huset är en stor investering men väljer du energieffektiva fönster börjar bytet betala sig direkt i form av lägre uppvärmningskostnad.

Bidraget som infördes juli 2023

För att vara berättigad till bidraget måste man äga och permanent bo i småhuset.

Småhuset måste värmas upp med direktverkande el eller genom ett vattenburet distributionssystem som värms upp av el eller gasförbränning. Bidraget gäller även för tappvarmvatten som värms upp av el eller gasförbränning.

Bidraget kan sökas för materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, och det går även att ansöka om bidrag för åtgärder på klimatskärmen (tex fönster och dörrar), men endast om man först har fått bidrag till åtgärder på värmesystemet i samma hus.

Bidraget kan sökas för olika energieffektiviserande åtgärder på värmesystemet och klimatskärmen. För värmesystemet inkluderar detta installation av vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem, anslutning till fjärrvärmenät, installation av värmepumpar och biobränsleanordningar. För klimatskärmen inkluderar det tilläggsisolering, byte av fönster och/eller dörrar, tilläggsglasrutor och vindtätning.

Bidraget utgör högst 50 procent av materialkostnaderna för åtgärderna, dock högst 30 000 kronor för både värmesystems- och klimatskärmsåtgärder. Bidraget kan sökas vid högst två tillfällen, en gång för vardera åtgärdstyp, och det kan inte vara lägre än 10 000 kronor

Åtgärderna måste vara påbörjade senast den 1 juni 2025, och bidraget betalas ut när åtgärderna är klara.

Hur ansöker man?

Läs mer om förutsättningar och hur du ansöker på länk nedan

https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/bidrag-for-energieffektivisering-i-smahus/