Räkna ut din energibesparing

Vår energikalkylator ger dig en ungefärlig uppskattning av hur mycket du kan spara genom att sätta in energieffektiva fönster i en befintlig byggnad. Men oavsett om du ska bygga nytt eller renovera rekommenderar vi att du tar professionell hjälp för att få fram bästa alternativ och rätt siffror.

Mindre värmekälla vid nybyggnation

Ska du bygga nytt? Tänk på att du kan minska husets uppvärmningsbehov genom att välja ett energifönster med lågt U-värde. Det finns pengar att spara i valet av värmekälla, en mindre värmekälla ger sänkta investeringskostnader.

Är byggnaden en lokal med kylbehov, finns mycket pengar att spara i lägre installerad kyleffekt genom val av fönster med effektivt solskyddsglas och med lågt U-värde.

Sänkt inomhustemperatur vid ombyggnad

Vid fönsterinstallation kan merkostnaden för ett dyrare fönster med lägre U-värde betala sig genom att du kan sänka inomhustemperaturen och ändå uppleva förbättrad komfort. Minskade värmeförluster sparar pengar och minskar påverkan på miljön.

För större projekt gäller att du bör låta göra en energibalansberäkning för att upptäcka de besparingspotentialer som finns med bättre fönster.

LCC-kalkylering ger kostnaden på sikt

LCC står för Life Cycle Cost och denna kalkylmetod tar hänsyn till energikostnaden över fönstrets hela livscykel. Kalkylen kan även kompletteras med underhållskostnader och förväntad energiprisutveckling. LCC-kalkylen räknar fram den totala energikostnaden inkl. investeringskostnaden omräknat till dagens penningvärde.

Förutom den energibesparing som fönster med lägre U-värde ger upphov till, kan kalkylen även inkludera en energibesparing tack vare sänkt inomhustemperatur. Genom att välja fönster med låga U-värden kan nuvarande rumstemperatur sänkas med en eller flera grader med bibehållen komfort. Varje grads temperatursänkning minskar uppvärmningsbehovet med ca 5 procent.

Du kan själv prova LCC-kalkylering med hjälp av BELOK:s generella LCC-kalkyl. Eller ta hjälp av din fönsterleverantör.