Räkna ut din energibesparing

Investeringskostnaden för fönster kan betala sig snabbt om man kalkylerar med alla andra fördelar som investering i nya fönster innebär.

Nybyggnad

Fönster med ett lågt U-värde gör att husets uppvärmningsbehov minskar. Man kan spara mycket pengar på att välja en mindre värmekälla och placera denna när huvudledningarna. Man sparar både installationskostnader, inköpskostnader och driftskostnader. Är byggnaden en lokal med kylbehov, kan man spara mycket pengar i mindre installerad effekt eller i enklare lösningar genom att välja fönster med effektivt solskyddsglas och med lågt U-värde. Med hjälp av ett flertal energiberäkningsprogram, kan man beräkna vilket effektbehov man får med olika fönster, till exempel IDA ICE som beräknar husets energibalans.
http://www.equa-solutions.co.uk/en/software/idaice

Ombyggnad

Även vid ombyggnad kan merkostnaden för att välja ett lägre U-värde betala sig på mycket kort tid genom att man kan sänka inomhustemperaturen och ändå uppleva bättre komfort. Sänkt inomhustemperatur och minskade värmeförluster sparar pengar. För större projekt gäller även här att man gör en energibalansberäkning för att upptäcka de besparingspotentialer som finns med bättre fönster.

Enkel ekonomisk kalkyl

Räkna snabbt och enkelt hur mycket du sparar i pengar och i energi när du byter till energimärkta fönster.

Fyll i formuläret nedan och klicka sedan på knappen räkna ut (räkna ut skrivs med blå text precis som i rutan nedan). Du får fram din besparing i kronor och i kilowattimmar per år. Räkna på flera alternativ både när det gäller U-värde men också förväntade framtida energipriser för att se vilken lösning som är bäst i ditt hus.

Kalkylen tar inte hänsyn till att du kan sänka temperaturen inomhus och spara ännu mera energi. Till besparingen i kalkylen kan du lägga till en besparing som motsvarar ca 5 % av din uppvärmningskostnad för varje grad du tror att du kan sänka inomhustemperaturen med. Nedanstående länk leder till en enkel kalkyl som visar besparingen i kilowattimmar och kronor för olika klimatzoner

Räkna ut din energibesparing

LCC kalkylering

Livscykelkostnadskalkyl, LCC  tar hänsyn till energikostnaden över fönstrets livscykel. Man kan även lägga till underhållskostnader, förväntade ökningar av energipriset med mera. LCC kalkylen räknar fram totala energikostnaden inklusive investeringskostnaden omräknat till dagens penningvärde (Nuvärde).

Förutom eneergibesparing på grund av lägre U-värde, ta med i kalkylen eneregibesparing på grund av sänkt inomhustemperatur. När man väljer fönster med låga U-värden, kan nuvarande rumstemperaturen sänkas med en eller flera grader med bibehållen komfort. Varje grads temperatursäning sparar ca 5% av uppvärmningsbehovet. 

Prova  LCC kalkyering med hjälp av BELOK:s LCC kalkyl - följ länken http://www.belok.se/lcc/generell.php. Använd enbart kalkylen som heter Generell eftersom kalkylen för Fönster är felaktig på den sidan.